Blader door de informatie

Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling.

Lees het volledige antwoord

Huurtoeslag

Als de huur die je betaalt in verhouding te hoog is voor jouw inkomen, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor huurtoeslag. Je vraagt huurtoeslag aan bij . De Belastingdienst vraagt vaak om een kopie van je huurspecificatie. de...

Lees het volledige antwoord

Huurverhoging

Jaarlijks in april krijg je van ons de huurverhogingsbrief. Daarin staat hoeveel je huur stijgt vanaf 1 juli van dat jaar. Lees ons nieuwsbericht: Geen jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2021 Heb je door de coronacrisis problemen om...

Lees het volledige antwoord

Huurvoorwaarden

Bij het huren van de woning ontvangt u de Algemene Huurvoorwaarden van WSN. Hierin leest u welke rechten en plichten u als huurder heeft en ook welke rechten en plichten WSN als verhuurder heeft. Heeft u vragen, of wilt u een nieuw exemplaar...

Lees het volledige antwoord

Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u in een gebouw waarin koop- en huurwoningen zitten? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar onze huurders binnen de VvE...

Lees het volledige antwoord

Inkomen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. De inkomensgrenzen komen voort uit de Woningwet en wijzigen...

Lees het volledige antwoord

Inschrijven en reageren

Om een woning van WSN te huren, moet je je inschrijven als woningzoekende bij . Dit kost eenmalig € 17,50. De jaarlijkse verlengingskosten zijn € 7,50. Inschrijven Woningnet Eemvallei Dagelijks plaatst WSN woningen op . Je hebt...

Lees het volledige antwoord

Inwoning

Wilt u iemand bij u laten inwonen? Dan kunt u hiervoor een ‘verzoek tot inwoning’ doen. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten. Zo moet het aantal bewoners passen bij de grootte van de woning en mogen buren en buurtbewoners er...

Lees het volledige antwoord

Jaarverslag WSN

Jaarlijks legt Woningstichting Nijkerk verantwoording af over haar prestaties. Dit doen we met een jaarverslag en jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het...

Lees het volledige antwoord

Klacht melden of compliment geven?

Als huurder mag je van ons een goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout. Wij leren graag van onze fouten. Ben je ontevreden over iets of heb je een klacht? Laat het ons altijd weten. ...

Lees het volledige antwoord