Energie besparen: wat doet WSN?

WSN kan niets veranderen aan de stijgende prijzen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om het renoveren en verduurzamen van onze woningen te versnellen. Dit jaar starten we met het versneld plaatsen van zonnepanelen op 300 woningen. De woningen met een laag energielabel komen als eerste aan de beurt. Tegelijkertijd starten we het Fixteam dat kleine bespaarmaatregelen uitvoert in de woningen. Wij doen nog veel meer aan energiebesparing. 

Aandacht vakmannen bij reparatie

Een vraag over tocht in de woning kan online via een reparatieverzoek gemeld worden bij WSN. Onze vakmannen komen langs om te kijken hoe het tochtprobleem verholpen kan worden. Het gaat om klein onderhoud zoals bijvoorbeeld het vervangen van een tochtstrip.

Versneld zonnepanelen plaatsen

WSN start eind 2022 met het versneld plaatsen van zonnepanelen bij 48 woningen. In 2023 plaatsen we op nog eens 250 woningen zonnepanelen. Het gaat om woningen met een slecht energielabel. De huurders betalen hiervoor een kleine huurverhoging. Door de energie die de panelen opwekken, gaat de energierekening omlaag. 

Fixteam

Het Fixteam is een speciaal team van WSN en de gemeente, dat door kleine bespaarmaatregelen de energielasten verlaagt voor bewoners die dat het hardst nodig hebben. Denk hierbij aan het plaatsen van radiatorventilatoren, radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. Dit gebeurt bij 500 woningen voor april 2023.  Bewoners die in aanmerking komen voor inzet van het Fixteam, worden persoonlijk geïnformeerd.

Hulp bij omgaan met betalingsproblemen

Lees meer over de mogelijkheden

Nieuwbouw gasloos

Al onze nieuwbouwwoningen zijn gasloos en energiezuinig. De energierekening blijft bij een gemiddeld verbruik laag. WSN draagt op die manier bij aan het laag houden van de totale woonlasten.  

Ontwikkelen Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid vraagt niet alleen om acties voor de komende jaren, maar ook om een visie. Daarom komt er een   duurzaamheidsbeleid in 2023. Dit beleid verwoordt onze ambitie voor de langere termijn: een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Het gaat niet alleen over onze woningen, maar ook over het circulair maken van onze organisatie en over klimaatadaptatie.