Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet.
Zelf asbest verwijderen is gevaarlijk en verboden.
Vraag ons altijd eerst advies. Neem hiervoor contact met ons op.
Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen.
Verwijder het asbest niet zelf.
Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Algemeen

Ja, wij stellen het op prijs als u het ons laat weten. Bewerk asbest nooit. Dus niet hakken, breken, zagen, boren of andere (mechanische) bewerkingen doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn?

Algemeen

Asbest kan op 2 manieren zijn verwerkt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de overheid website van de Rijksoverheid over asbest.

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Algemeen

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

Tot 1994 is asbest gebruikt in de woningbouw. Om de risico’s van asbest zoveel mogelijk te beperken, heeft WSN een asbestinventarisatie gemaakt van al haar woningen die gebouwd zijn voor 1994. De onderzochte woningen zijn voorzien van een asbestsignaleringskaart in de meterkast. Hiermee weten (nieuwe) bewoners, maar ook aannemers en klussers of en waar het asbest zich bevindt.

Is uw woning van voor 1994 en hangt er geen asbestsignaleringskaart in de meterkast? Neem dan contact met ons op.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

Algemeen

In de Asbestfolder die op onze website staat leest u over de soorten asbest die er zijn en de maatregelen die wij nemen. U vindt ook meer informatie op de website van de Rijksoverheid over asbest.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Algemeen

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Algemeen

Wij doen er alles aan om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid als verhuurder en als werkgever. Onze doelstelling is het realiseren van asbestveilig bezit. Onze aanpak: grondige inventarisatie en risicobeheersing selectieve asbestsanering scholing van personeel informatie en communicatie richting personeel en bewoners