Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Of omdat de huurprijs is gestegen tot boven de maximale huurprijs. In het Sociaal Huurakkoord is geregeld dat de huur van deze huurders niet verhoogd wordt of zelfs omlaag gaat.

 • Huurbevriezing: de door WSN voorgestelde huurverhoging wordt niet doorgevoerd (aanvragen kan alleen tussen 1 mei en 1 juli). Omdat huurders in 2021 geen huurverhoging krijgen, is het aanvragen van huurbevriezing dit jaar niet mogelijk.  
 • Huurverlaging: je huurprijs wordt verlaagd, zodat je huurtoeslag kunt aanvragen.

Je kunt huurbevriezing of huurverlaging aanvragen nadat je minstens zes maanden meer huur betaalt dan je met je inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden. Pensionering is hierop een uitzondering: als je de AOW-leeftijd bereikt, kun je direct een aanvraag doen.

Denk je in aanmerking te komen voor Huurbevriezing of Huurverlaging? Of heb je vragen? Neem contact met ons op. 

Veel gevraagd over Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

Wat is het Sociaal Huurakkoord?

De Woonbond en Aedes (brancheorganisatie voor woningcorporaties) sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord.
Met dit akkoord hebben huurders de komende jaren de zekerheid dat er een gematigde huurverhoging komt en de huren hierdoor betaalbaar blijven. 

De volgende afspraken zijn gemaakt in het Sociaal Huurakkoord:

 • De huurprijzen van sociale huurwoningen kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Dat is een procent lager dan tot nu toe het geval was. Corporaties hebben soms de mogelijkheid de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.
 • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief hoog is in relatie tot hun inkomen.
 • Huurders die in een sociale huurwoning wonen en een huurprijs boven de sociale huurgrens (€ 752,33) betalen en huurtoeslaggerechtigd zijn, krijgen huurverlaging.
 • De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties is de besparing op de energierekening niet lager dan de huurstijging. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.
 • Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen. Dat kan met maximaal 1 procent. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen of voor herstructurering, maar de corporatie onvoldoende investeringscapaciteit heeft.
 • Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen, passend bij het huis en het inkomen van de nieuwe huurders.

Mijn huur is lager dan € 633,25. Waarom kom ik niet in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging?


Volgens het Sociaal Huurakkoord is je huur al relatief laag. Daarom kom je niet in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. 

Hoe weet ik wat mijn verzamelinkomen is?

Je verzamelinkomen, ook wel toetsinginkomen genoemd, is het totale bruto jaarinkomen van alle personen van 18 jaar en ouder in je huishouden. Je berekent je huidige verzamelinkomen eenvoudig op de site van de Belastingdienst.

In welke periode kan ik huurbevriezing aanvragen?

Huurbevriezing kun je jaarlijks tussen 1 mei en 1 juli aanvragen, naar aanleiding van de huurverhogingsbrief die je uiterlijk 1 mei van ons ontvangt. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de voorgestelde huurverhoging op 1 juli niet doorgevoerd. Je huurprijs blijft dan ongewijzigd. Na 1 juli kun je geen huurbevriezing meer aanvragen en moet je 'wachten' tot volgend jaar. 

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Neem contact met ons op.

Wat is huurverlaging en voor wie is het?

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen tot boven de maximale huurprijs. Of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat wij de huur iets verlagen, zodat je huurtoeslag aan kunt vragen. Dit is huurverlaging.

Wie komt in aanmerking voor huurverlaging? 
Huurders die minstens 6 maanden 'duur wonen' of na het bereiken van de AOW-leeftijd 'duur wonen' komen in aanmerking voor huurverlaging. Met 'duur wonen' wordt bedoeld: een relatief hoge huur bij een laag inkomen. Huurverlaging kun je het hele jaar aanvragen en gaat in op de 1e dag van de maand van aanvragen. 

Met welke huurprijs kom ik mogelijk in aanmerking voor huurverlaging?

 • Huurprijs hoger van € 752,33

Met welk inkomen kom ik mogelijk in aanmerking voor huurverlaging?

 • Tussen € 15.825 en € 27.575 als je alleen woont
 • Tussen € 27.050 en € 37.775 als je met 2 personen woont
 • Tussen € 34.200 en € 44.400 als je met 3 of meer personen woont

Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

Omdat wij in 2021 vanwege de coronacrisis geen huurverhoging doorvoeren, is het dit jaar ook niet mogelijk om huurbevriezing aan te vragen. 

Wat is huurbevriezing en voor wie is het?

Normaal gesproken gaat de huur elk jaar op 1 juli wat omhoog. Bij sommige huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk dat de huur niet omhoog gaat en dus gelijk blijft. Dat heet huurbevriezing. 

Omdat wij in 2021 vanwege de coronacrisis geen huurverhoging doorvoeren, is het dit jaar ook niet mogelijk om huurbevriezing aan te vragen.

Wie komt in aanmerking voor huurbevriezing? 
Jaarlijks rond 1 mei ontvang je van WSN de brief met de voorgestelde huurverhoging vanaf 1 juli. Huurders die op dat moment minstens 6 maanden 'duur wonen' of na het bereiken van de AOW-leeftijd 'duur wonen' kunnen vanaf dan huurbevriezing aanvragen. Met 'duur wonen' wordt bedoeld: een relatief hoge huur bij een laag inkomen.

Aanvragen tussen 1 mei en 1 juli
In de periode tussen ontvangst van de huurverhogingsbrief en het ingaan van de huurverhoging (1 mei tot 1 juli) kun je een aanvraag indienen voor huurbevriezing. Na 1 juli is dit niet meer mogelijk en moet je een jaar 'wachten'. 

Met welke huurprijs kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

 • Hoger dan € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • Hoger dan € 678,66 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor huurbevriezing? 

 • Lager dan € 15.825 als je alleen woont
 • Lager dan € 27.050 als je met 2 personen woont
 • Lager dan € 34.200 als je met 3 of meer personen woont