Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Ik wil graag een buurtfeest organiseren. Betalen jullie mee?

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht. Met de invoering van deze wet mogen wij niet meer sponsoren. We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van bewoners die zorgen voor verbetering van de woning of de directe omgeving een buurtfeest valt daar helaas niet onder.

Kijk ook eens op de website van het Oranjefonds of uw activiteiten van daaruit ondersteund kunnen worden.

Mag ik huisdieren houden?

Ja, u mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er wel voor dat de huisdieren uw buren geen overlast bezorgen. De huurder zorgt ervoor dat omwonenden geen overlast ondervinden van de huurder, huisgenoten, huisdieren, of door anderen die zich in of om de woning begeven. De woningstichting houdt zich het recht voor om het houden van huisdieren te verbieden of te beperken.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Ja, dat kan. U kunt ons hiervoor bellen of mailen.

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij u geen gegevens over andere huurders.

Ik wil graag reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

U mag geen reclame op of aan de woning aanbrengen.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

De naam op de huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden na een Koninklijk Besluit, huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt de naamswijziging aanvragen via e-mail of post. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit, trouw- of partnerschapsboekje mee.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Het hoofdverblijf hoort uw gehuurde woning te zijn. Op dit adres hoort u ook geregistreerd te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Als de huur van een woning opgezegd wordt, dan bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. In de nieuwe Woningwet is vastgesteld dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Dat kan te maken hebben met verschillende dingen. De buren wonen al heel lang in de woning. Als zij gaan verhuizen wordt voor die woning een nieuwe huurprijs bepaald. Uw woning heeft aanpassingen, bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas, die de buren niet hebben. De huurprijs van de woning van uw buren is verlaagd om de woning bereikbaar te maken voor lagere inkomensgroepen. Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten, is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Het heeft geen zin om te vergelijken met andere huurders. De regels en wetten wijzigen vaak.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op voor de Vereniging van Eigenaren?

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed.
Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden.
Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:
- afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
- normen over gedrag van bewoners en overlast.
- het melden van storingen.
Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Kan een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren gewijzigd worden?

Ja, dat kan.
Tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren.
Van de huurders moet 70 procent van uw woongebouw het ermee eens zijn. Is dat het geval?
Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar.