Tijdelijke onderverhuur of huisbewaring

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Tijdelijke onderverhuur of huisbewaring

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren als ik er ook zelf woon?

Algemeen

U mag de woning of een gedeelte daarvan alleen onderverhuren met toestemming van ons.
Onderverhuren betekent dat u (ook) een ander in de woning laat verblijven en daarvoor al dan niet geld vraagt.
U heeft ook onze  toestemming nodig om de woning of een gedeelte van de woning te huur te zetten. Bijvoorbeeld op internet. Wilt u een kamer te huur zetten? Bijvoorbeeld aan een student?

Onderverhuur moet u altijd eerst bij ons aanvragen.

De volgende gegevens zijn nodig:

  • de naam van de onderhuurder;
  • de onderhuurprijs;
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst.

Wij laten u dan in e-mail of brief weten of wij u toestemming geven.
Wij kunnen hierover nieuwe voorwaarden met u afspreken.

Heeft onderverhuur invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ontvangt u huurtoeslag, houdt u er dan rekening mee dat dit misschien wijzigt als u een deel van uw woning verhuurt.
Neemt u, voordat u onderhuur overweegt, eerst contact op met de Belastingdienst.

Is de onderhuurder tijdelijk huurder van de woning?

Algemeen

Nee, de onderhuurder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst ook niet aan. Jij blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst, zoals de huurbetaling. Met de onderhuurder maak je zelf afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. Je mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan wat je aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn. Vergeet vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Neem contact met ons op.

Kan een tijdelijke onderhuurder huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

Nee, de tijdelijke onderhuurder kan geen huurtoeslag krijgen. De tijdelijk onderhuurder moet zich inschrijven op het adres.  Tijdelijke onderhuur kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Algemeen

Je kunt tijdelijk iemand in jouw woning laten wonen als je zelf langere tijd weg bent. Dit noemen wij huisbewaring.

Huisbewaring is mogelijk wanneer je:

  • voor werk buiten de regio moet zijn;
  • voor studie buiten de regio moet zijn:
  • vanwege detentie afwezig bent;
  • vanwege een (wereld)reis afwezig bent.

Toestemming van WSN is hiervoor nodig. Vraag dit minimaal vier weken van te voren bij ons aan. Neem contact met ons op.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk woon in verband met huisbewaring onderhuur?

Algemeen

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De belastingdienst moet door de hoofdhuurder geinformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op de website van de https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=onderhuur.

Wanneer eindigt onderhuur of huisbewaring?

Algemeen

Onderhuur of huisbewaring vraag je altijd van te voren bij ons aan. Nadat er goedkeuring is verleend, eindigt dit uiterlijk weer op het vooraf afgesproken moment. Tenminste één maand voor het einde van deze periode laat je ons weten welke keuze je maakt: of je zegt de woning op of je gaat de woning weer zelf bewonen. Neem contact met ons op.

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Onderverhuren betekent dat je een ander in jouw woning laat wonen en daar al dan niet geld voor vraagt. Om jouw woning te huur te zetten, is toestemming van WSN nodig.

Wil je jouw woning onderverhuren? Neem contact met ons op.. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap. Jij blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning. Je mag de woning of een gedeelte daarvan alleen onderverhuren met toestemming van ons.

Wat doet u als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

Onderverhuur kan ertoe leiden dat wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete. Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 6.6. van onze Algemene Huurvoorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op de website. 

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Algemeen

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor onderverhuur?

Algemeen

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van een maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Wie zoekt een onderhuurder voor mijn woning?

Algemeen

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw onderhuurder. Vergeet u niet vooraf toestemming aan ons te vragen?