Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een ziekte of beperking en ouderen de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Dit alles met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Op de website hulpmiddelenwijzer vind je een overzicht van alle mogelijke hulpmiddelen. Per middel wordt aangegeven waar ze bij kunnen helpen,  of ze vergoed worden of niet en wat de kosten ongeveer zijn. 

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Moet ik een Wmo-aanpassing verwijderen uit mijn woning nu ik de huur heb opgezegd?

Algemeen

Nee, die mag u gewoon laten zitten.