Boom kappen

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Meestal kunt u dit zelf doen. Voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Als de boom schade aan uw huis veroorzaakt kunt u ons bellen.

Veel gevraagd over Boom kappen

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Deze veroorzaakt schade aan mijn woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Laat het ons weten. Er komt een medewerker van ons langs om vast te stellen of de boom schade veroorzaakt. Samen met u zoeken wij een oplossing. Hier kunnen kosten verbonden zijn.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Hoe werkt dat?

Algemeen

Voor een monumentale boom heeft u een kapvergunning nodig. Kijk eerst op de website van de gemeente of u een kapvergunning nodig heeft. Zo ja? Dan kunt u deze bij de gemeente indienen. Veroorzaakt de boom schade aan de woning? Bel ons dan. Wij komen dan kijken of het nodig is om de boom te laten kappen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Waar vind ik informatie over het kappen van een boom?

Algemeen

Kijk op de website van de gemeente Nijkerk onder het item kappen boom voor meer informatie.

Wat doen jullie met een verzoek voor het kappen van een boom?

Algemeen

Veroorzaakt de boom schade aan uw woning of is er sprake van valgevaar van takken en/of de hele boom? Laat het ons weten, dan sturen wij een medewerker langs om dit te bekijken. Zo nodig, laten wij de boom snoeien of kappen. Veroorzaakt de boom geen schade? Dan kunt u het snoeien van de boom zelf regelen. Wilt u de boom kappen? Vraag altijd bij uw gemeente na of u een kapvergunning nodig heeft. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Welke richtlijnen gebruikt de gemeente voor het kappen van een boom?

Algemeen

Dit verschilt per gemeente. Kijk op de website van de gemeente Nijkerk voor meer informatie.