Hoe hoog mag jouw huur zijn?

Woningcorporaties moeten 'passend' toewijzen. De overheid wil zo voorkomen dat mensen met lage inkomens met huurtoeslag in te dure huizen gaan wonen. Bij inkomens tot en met de huurtoeslaggrens (2022: € 40.765) gelden bepaalde maximale huurprijzen. Het schema hieronder geeft dat weer.

Het gaat om je huidige inkomen
Je moet altijd een recente inkomensverklaring bij ons inleveren. Zo bepalen we of de huurprijs van de woning waarin je geïnteresseerd bent, passend is bij je inkomen en gezinssamenstelling. Houd goed in de gaten of het inkomen dat je hebt ingevuld bij Woningnet Eemvallei nog juist is, zo zie je alleen de huizen met huurprijzen die passen bij jouw inkomen.

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe
Je inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of je in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.