Inkomen en huurprijs

Verhuis je naar een sociale huurwoning? Dan is het fijn om te weten dat de huurprijs van deze woning past bij je inkomen. Dit voorkomt dat je meer betaalt voor wonen dan dat je kunt met jouw inkomen. De inkomensgrenzen staan in de Woningwet en wijzigen jaarlijks. Bekijk hier op dit moment geldende inkomensgrenzen.

Het gaat om je huidige inkomen
Je moet altijd een recente inkomensverklaring bij ons inleveren. Zo kunnen we zien of de huurprijs van de woning waarin je geïnteresseerd bent, passend is bij je inkomen en gezinssamenstelling. Let ook op dat het inkomen dat je hebt ingevuld bij Woningnet Eemvallei juist is, zo krijg je alleen de woningen te zien die passen bij jouw inkomen.

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe
Je inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of je in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.

Veel gevraagd over Inkomen en huurprijs

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Algemeen

Op WoningnetEemvallei zie je alleen de woningen waar je op basis van je (gezamenlijke) inkomen voor in aanmerking komt.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan € 40.765,00. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Algemeen

Ja, wij kijken pas naar je inkomen op het moment dat wij je een woning aanbieden.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Algemeen

Dit is het (gezamenlijke) inkomen dat op je inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel de inkomens van iedereen die met je mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd.

Je vindt het verzamelinkomen op je inkomensverklaring of voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. De overheid verplicht de corporaties om van dit inkomen uit te gaan bij het toewijzen van een woning.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja, ook als je geen inkomen hebt, is er toch een inkomensverklaring 2021 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting, huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2021 nodig.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

Je kunt je inkomensverklaring 2021 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting, huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2021 opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 0543. Let op: je hebt daarvoor altijd je BSN-nummer nodig. Dit nummer staat op je rijbewijs of identiteitsbewijs. Vraag de inkomensverklaring op tijd aan (levertijd 5 werkdagen).

Ook kun je de inkomensverklaring opvragen met je DigiD.