Inschrijven Vriendenhuis Buizerdlaan 53 (Nijkerk)

Voor jullie verder gaan...

1. Gegevens invullen
Als je op 'Start inschrijving Vriendenhuis' klikt, vullen jullie eerst je persoonlijke gegevens in.

2. Persoonlijk filmpje meesturen
Als laatste stap moeten jullie een filmpje (max. 1,5 minuut) uploaden, waarin jullie jezelf voorstellen en ons vertellen: 

 1. Waarom jullie de juiste vriendengroep voor deze woning zijn?
 2. Wat jullie plannen zijn om contact te krijgen met jullie buren en de buurt?
 3. Hoe jullie de verantwoordelijkheden die horen bij het huren van een woning met elkaar gaan regelen? 

Let op! Op basis van dit filmpje bepalen wij of jullie in aanmerking zouden komen voor de woning. Dus laat ons zien wie jullie zijn! 

Gerelateerde vragen

Ik zoek een kamer in een Vriendenhuis. Waar kan ik het aanbod vinden?

Algemeen

Als er een Vriendenhuis vrijkomt, zet WSN deze op Eemvallei.mijnDAK.nl (voorheen WoningnetEemvallei.nl). Om een kamer in een Vriendenhuis te huren, moet je hier zijn ingeschreven als woningzoekende. Ook posten we de woning op onze Facebook pagina.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik mijzelf, samen met mijn vrienden, aanmelden voor een Vriendenhuis?

Algemeen

Als er een Vriendenhuis vrijkomt, adverteren wij deze net als onze andere woningen op Eemvallei.mijnDAK.nl (voorheen WoningnetEemvallei.nl). Houd deze site dus goed in de gaten. Vrienden die samen willen wonen, reageren ieder apart op de woning via Woningnet. Daarnaast melden jullie je als vriendengroep aan bij WSN. Dit kan hier zodra er een Vriendenhuis beschikbaar is. 

Meer over dit onderwerp

Met hoeveel vrienden kan ik een Vriendenhuis huren?

Algemeen

Dat is afhankelijk van hoe groot de woning is. In een Vriendenhuis heeft iedere huurder zijn eigen slaapkamer: het aantal huurders is dus gelijk aan het aantal slaapkamers. De woonkamer, badkamer, keuken en eventuele tuin worden gedeeld. In de advertentietekst staat hoeveel huurders in de woning kunnen wonen. 

Meer over dit onderwerp

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een kamer in een vriendenhuis te kunnen huren?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een kamer in een Vriendenhuis, gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent minimaal 18 en maximaal 27 jaar oud.
 • Je woont op dit moment al in Nijkerk, Nijkerkerveen of Hoevelaken of hebt hier vroeger gewoond. Dit toon je aan met een BRP (Basis Registratie Personen) met adreshistorie. 
 • Je staat ingeschreven bij Eemvallei.mijnDAK.nl (voorheen WoningnetEemvallei.nl).
 • Je hebt een inkomen van min. € 10.000 op jaarbasis en kunt dit aantonen met je Inkomensverklaring van de Belastingdienst van 2021 en/of 3 recente loonspecificaties (LET OP! Studiefinanciering en/of Duo lening telt niet mee als inkomen).
 • Je vormt GEEN duurzame gemeenschappelijke huishouding met 1 van de andere huurders en jullie zijn van rechtswege geen partners.
 • In een Vriendenhuis mogen niet meer personen wonen dan contractueel is vastgelegd.

Meer over dit onderwerp

Hoe ziet het huurcontract voor een kamer in een Vriendenhuis eruit?

Algemeen

Elke huurder krijgt een eigen klantnummer en een eigen huurcontract met een vriendencontract als bijlage.

We bieden je eerst een contract aan voor één jaar. Bij ‘goede bewoning’ wordt dit huurcontract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Zes maanden na de start evalueert WSN met de huurders over het al dan niet voortzetten van het huurcontract. Gedurende de looptijd van je huurcontract heb je recht op huurbescherming.

Als de pilot niet slaagt, wordt het huurcontract niet omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. De vrienden moeten de woning dan verlaten. Dit is duidelijk vastgelegd in het huurcontract en dus een eigen verantwoordelijkheid voor de huurder.

Meer over dit onderwerp

Ik ga een kamer huren in een Vriendenhuis. Verlies ik mijn inschrijftijd?

Algemeen

Nee. Als je een vriendenhuis huurt, hou je je inschrijving bij Woningnet én de inschrijfduur die je al had opgebouwd.

Meer over dit onderwerp

Hoe betaal ik de huur voor een kamer in een Vriendenhuis?

Algemeen

De maandhuur van de woning wordt verdeeld onder de huurders. Iedere huurder is verantwoordelijk om maandelijks zijn deel van de huur te betalen aan WSN.

De kosten voor energie, water en gemeentelijke belastingen zitten niet in de huurprijs inbegrepen. Huurders maken onderling afspraken over hoe ze dit verdelen en betalen.

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een vriendenhuis en we zijn het onderling niet eens. Hoe lossen we dit op?

Algemeen

Alle huurders zijn samen verantwoordelijk voor het goed bewonen van het Vriendenhuis en maken daarvoor onderlinge woonafspraken. Als een huisgenoot zich misdraagt of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan zijn alle huurders hierop aanspreekbaar en moeten zij dit onderling oplossen.

Huurders van een Vriendenhuis krijgen één vast aanspreekpunt binnen WSN voor sociale zaken. Deze woonconsulent doet de intake en voert de voortgangsgesprekken met de huurders na drie maanden en na een half jaar. Voor reguliere zaken zoals reparaties en onderhoud nemen de huurders contact op via de reguliere kanalen van WSN. Dit wordt duidelijk toegelicht tijdens de intake door de woonconsulent.

Meer over dit onderwerp

Eén van de huurders vertrekt uit ons Vriendenhuis. Hoe vinden we een nieuwe huisgenoot?

Algemeen

Als één van de huurders gaat verhuizen, gaan de overige huurders zelf op zoek naar een nieuwe huisgenoot.

Lukt het niet om binnen drie weken een kandidaat voor te dragen, dan adverteert WSN de kamer via WoningNet Eemvallei. Wij dragen vervolgens twee personen voor, waar de bewoners iemand uit kiezen. Dit heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur. Als huurders zelf iemand vinden, is de kans groter dat de nieuwe huurder zo goed mogelijk binnen het Vriendenhuis past.

Meer over dit onderwerp

Kan WSN een nieuwe huisgenoot van een Vriendenhuis weigeren?

Algemeen

Ja dat kan. WSN kan de voordracht voor een nieuwe huisgenoot weigeren. Bijvoorbeeld als er een wijziging is in de wet- en regelgeving of als de eerdere afspraken niet meer aan de gestelde vereisten voldoen.

Meer over dit onderwerp

Heb ik recht op huurtoeslag als ik een kamer huur in een Vriendenhuis?

Algemeen

Nee. Een kamer in een Vriendenhuis is een onzelfstandige woonruimte (je deelt de keuken en hebt geen eigen voordeur). Hiervoor kun je geen huurtoeslag krijgen. 

Meer over dit onderwerp

Heeft het huren van een kamer in een Vriendenhuis gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?

Algemeen

Waarschijnlijk wel. Hoe meer volwassenen in een woning wonen, hoe lager je uitkering. Dit heet de kostendelersnorm: als je samenwoont met meer volwassenen, past de gemeente de bijstandsuitkering aan. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. 

De volgende personen tellen bij de gemeente Nijkerk niet mee voor het aantal mensen waarmee je de woning deelt:

 • Personen tot 21 jaar
 • Studenten

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijkerk: Bijstand voor jongeren.

Meer over dit onderwerp