Gezamenlijk "BOD" aan de gemeente Nijkerk

Voor de nieuwe prestatieafspraken hebben wij samen met de HuurdersOrganisatie Nijkerk, de Alliantie en de HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amersfoort een zogeheten BOD neergelegd bij de gemeente Nijkerk. Het BOD ‘Toekomstbestendig wonen in de gemeente Nijkerk’ is een overzicht van voorgenomen werkzaamheden.

Wat staat er in het BOD?
In het BOD staat wat we de komende twee jaar willen en kunnen doen als het gaat om betaalbaar prettig en veilig wonen in de gemeente Nijkerk. We sluiten aan op de vier thema’s uit de nieuwe Woonvisie 2020+: (1) balans in vraag en aanbod, (2) wonen en zorg, (3) alternatieve en flexibele woonvormen en (4) verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Per thema leggen we uit wat wij, de gemeente Nijkerk, bewoners en huurders bieden en wat we daarvoor nodig hebben.

Nieuwe afspraken voor 2020 en 2021
Dit najaar worden de nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de komende 2 jaar. Om de juiste invulling te geven aan de ambities uit de Woonvisie is een goede samenwerking essentieel. Op deze manier kunnen we samen goede afspraken maken met de huurders, Alliantie en de gemeente Nijkerk.