Samenwerkende partijen geven WSN een hoge score!

In 2019 heeft WSN zich laten visiteren. We zijn erg trots op de uitkomst.

‘WSN is een sociale woningcorporatie, die aandacht heeft voor huurders en zich bevlogen inzet voor het belang van de huurders.’ Dat sluit goed aan op wie we zijn en wat we belangrijk vinden bij WSN, altijd dichtbij onze huurders en relaties.

Iedere woningcorporatie moet zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Dat is een onderzoek waarbij een onafhankelijke commissie de maatschappelijke prestaties van Woningstichting Nijkerk beoordeelt. De commissie kijkt naar de afgelopen vier jaar en geeft cijfers voor hoe we het hebben gedaan op de volgende onderdelen.

 

Visitatie
2011-2014

Visitatie
2015-2018

Presteren naar opgaven en ambities

7,7

7,7

Presteren volgens belanghebbenden

7,2

8,2

Presteren naar vermogen

7,6

7,0

Governance van maatschappelijk presteren

7,1

7,8


Presteren naar opgaven en ambities:
Welke plannen hadden we ons voorgenomen en wat hebben we daarvan bereikt?

Presteren volgens belanghebbenden:
Hoe doet WSN het in de ogen van de partijen met wie we veel samenwerken (zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente en de Huurders Organisatie)? Hoe waarderen ze de samenwerking? Worden ze betrokken bij beleid?

Presteren naar vermogen:
Let WSN goed op de uitgaven? En zetten we ons vermogen in voor de juiste zaken?

Presteren n.a.v. Governance:
Hoe wordt WSN bestuurd en hoe zorgen we ervoor dat er intern goed toezicht wordt gehouden.

Uitkomst
We scoren beter dan vorige visitaties. Onze belanghebbenden waarderen ons meer; een forse stijging van 7,2 naar 8,2. Ook de score voor de besturing van WSN (Governance van maatschappelijk presteren) is verbeterd; van 7,1 naar 7,8. We zijn blij met het resultaat. Bij de volgende visitatie streven we naar hetzelfde of hoger niveau. WSN blijft zich natuurlijk de aankomende jaren inzetten voor huurders en belanghebbenden.

Wil je het volledige visitatierapport bekijken? Klik dan hier.