Collega woningcorporaties

Woningstichting Leusden
Vanwege onze omvang bundelen wij krachten met Woningstichting Leusden op het gebied van:

  • personeelszaken/HRM;
  • automatisering;
  • beleids- en productontwikkeling;
  • projectontwikkeling;
  • financiën (waaronder treasury en control).

Regio Eemvallei
De gemeenten Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg vormen samen de regio Eemvallei. In de Regio Eemvallei zijn sociale huurwoningen schaars. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. De huurwoningen bieden we aan op WoningnetEemvallei. Hiervoor werken wij samen met de Alliantie (regio Amersfoort), Het Gooi en Omstreken, Omnia Wonen, Portaal, SBBS en Woningstichting Leusden.

Aedes, vereniging van woningcorporaties
Daarnaast is Woningstichting Nijkerk lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Aedes is de werkgeversorganisatie en behartigt de belangen van woningcorporaties.