BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Samenwerken

Woningstichting Nijkerk is een maatschappelijk ondernemer. Dit betekent dat de dingen die we doen een positieve invloed hebben op de samenleving. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, werken we samen met partners. Want samen bereiken we meer dan alleen.

We vinden het belangrijk om de goede relatie die we hebben met onze partners te koesteren, vast te houden en te versterken. We gaan graag met ze in gesprek. Zo overleggen we regelmatig met Huurdersorganisatie Nijkerk, gemeente Nijkerk , zorg- en welzijnsorganisaties en collega woningcorporaties.  

 

Persoonlijk contact?