Inwoning

Wil je iemand bij jou laten inwonen? Dan kun je hiervoor een ‘verzoek tot inwoning’ doen. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten. Zo moet bijvoorbeeld het aantal bewoners passen bij de grootte van je woning en mogen buren en buurtbewoners er geen last van hebben. Iemand die bij je inwoont is géén medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als jij verhuist.

Veel gevraagd over Inwoning

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Algemeen

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Vermeld je adres, de vertrekdatum en de naam van degene die vertrekt.

Ik woon bij mijn ouders in en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dit zijn altijd hele verdrietige situaties. Vandaar dat we dit graag in een persoonlijk gesprek met je willen bespreken. Neem contact met ons op.

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, je hebt als inwonende geen recht om in de woning te blijven wonen.

Ik wil iemand bij mij in laten wonen, is dit toegestaan?

Algemeen

Je kunt pas iemand bij je laten inwonen als wij daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Neem per brief of info@wsn.nl contact met ons op en vermeld het volgende: de naam van de persoon en een kopie ID, de reden van inwoning en de verwachtte termijn van inwoning. 

Of wij toestemming geven, hangt onder andere af van:

  • het aantal bewoners dat past bij de grootte van jouw woning
  • de mogelijke overlast voor buren en buurtbewoners.

 Een inwoner is géén medehuurder en mag niet in de woning blijven wonen als jij verhuist.

Ik verleen mantelzorg en ga daarom tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie. Moet ik dit doorgeven?

Algemeen

Ja, want je hebt toestemming van ons nodig voor inwoning. Neem per brief of info@wsn.nl contact met ons op en vermeld daarin: je naam en een kopie ID, het adres van de huurder, de reden van inwoning en de verwachtte termijn van inwoning. Als alles in orde is, ontvang je van ons een brief of e-mail waarin wij toestemming geven voor inwoning.

Let op: als inwonende ben je géén medehuurder.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen op het adres en wat jullie allemaal bij elkaar verdienen, is van invloed of je recht hebt op huurtoeslag.

Je kunt dit zelf checken op de site van de Belastingdienst