Medehuurder

Je bent medehuurder als je het hebt aangevraagd én als je hiervan een schriftelijke bevestiging van WSN hebt ontvangen. Als medehuurder heb je wel dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan ben je automatisch medehuurder.

Als je samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van je partner of medebewoner. Sta je samen op het contract? Wat gebeurt er als één van jullie twee de woning verlaat? Hebben inwonende kinderen recht op de woning?

Veel gevraagd over Medehuurder

Ik ga een geregistreerd partnerschap aan. Kan ik of mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je een geregistreerd partnerschap aangaat of trouwt, wordt je partner of echtgenoot automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Zodoende zijn jullie allebei als huurder bekend bij ons en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract.

Is mijn partner medehuurder?

Algemeen

Als je getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt, is je echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Zodoende zijn jullie allebei als huurder bekend bij ons en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract.

Ik ben gaan samenwonen. Kan mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je gaat samenwonen kan je partner medehuurder worden als jullie samen een gezamenlijke duurzame huishouding voeren. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samenwonen en minstens zolang bij de gemeente staan ingeschreven op dit adres.
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen.
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Voldoen jullie aan deze eisen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap

Ik ga scheiden. Kan ik mijn medehuurder uitschrijven?

Algemeen

Door het huwelijk ben je beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit en kun je bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. Gebruik hiervoor het formulier Beëindiging medehuuderschap. Met een Uittreksel persoonsgegevens BRP van de gemeente met daarop de woonhistorie en overige ingeschrevenen, toont de vertrekkende huurder aan op een ander adres te wonen

Komen jullie er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kun je de beëindiging van het medehuurderschap al eerder aanvragen. 

Het is belangrijk om te weten dat er geen huurachterstand mag zijn op de datum dat één van de huurders van het contract afgehaald wil worden.

Ik ga trouwen. Kan ik of mijn partner medehuurder worden?

Algemeen

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt je echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. We vragen je wel om dit bij ons te melden via het formulier Aanvraag medehuurderschap. Dan zijn jullie allebei als huurder bekend bij ons en kunnen jullie alle twee aanspraak maken op het huurcontract. 

Ik wil mijn kind op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Algemeen

Alleen een kind dat 50 jaar of ouder is, onafgebroken bij de ouders heeft gewoond en hier ook wil blijven wonen, kan medehuurder worden. Dit kun je aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap.

Als je met een inwonend familielid als een kind een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en van plan bent dit te blijven doen, kun je medehuurderschap voor dit familielid aanvragen. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samen op dit adres staan ingeschreven bij de gemeente. 
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen.
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Let op:
Bij een ouder/kind-relatie zal het lastig zijn om een duurzame gemeenschappelijke huishouding aan te tonen. Over het algemeen zal het kind immers - op den duur - uitvliegen.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

Als mantelzorger kun je alleen aanspraak maken op de huurovereenkomst als jullie samen een gezamenlijke duurzame huishouding voeren. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samenwonen en minstens zolang bij de gemeente staan ingeschreven op dit adres.
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen.
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Voldoen jullie aan deze eisen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Alleen een kind dat 50 jaar of ouder is, onafgebroken bij de ouders heeft gewoond en hier ook wil blijven wonen, kan medehuurder worden. Dit kun je aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet je samen eerst afbetalen. Daarna vul je formulier beëindiging medehuurderschap in. Dit formulier moet door jullie alletwee ondertekend worden.

In het formulier staat ook welke papieren je verder mee moet sturen. Daarnaast willen we ook de beschikking/uitspraak van de rechter ontvangen waarin staat aan wie de woning wordt toegewezen.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je als echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. We vragen je dit wel bij ons te melden met het formulier Aanvraag medehuurderschap. Dan zijn jullie allebei als huurder bij ons bekend en kunnen jullie beiden aanspraak maken op het huurcontract. 

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Als je niet bent getrouwd of geen geregistreerd partner bent, kun je alleen medehuurder worden als je samen een duurzame huidhouding voert. Dit houdt in dat jullie: 

 • minimaal 2 jaar samenwonen en minstens zolang bij de gemeente staan ingeschreven op dit adres.
 • de kosten van de huishouding delen en in de toekomst willen blijven samenwonen. 
 • beiden in staat zijn om de huur te betalen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz.

Voldoen jullie aan deze eisen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van € 44.035,00.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Algemeen

 • Jullie wonen minimaal 2 jaar samen op dit adres en staan minstens zolang bij de gemeente ingeschreven op dit adres.
 • Jullie delen de kosten van de huishouding en willen in de toekomst blijven samenwonen. 

Dit alles kunnen jullie aantonen met documenten als een samenlevingscontract, Uittreksel persoonsgegevens BRP, gezamenlijke (bank)rekeningen of verzekeringen enz. 

Kan de onderhuurder hoofdhuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet.
Aan het einde van de huurperiode verlaat de onderhuurder de woning, ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen.
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de woning leeg en schoon op te leveren na opzegging van de woning.
De onderhuurder moet zelf zorgen voor andere woonruimte.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. De huurovereenkomst staat op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst alleen op jouw naam zetten als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Voldoe je hier niet aan, dan kunnen we het contract niet op jouw naam zetten en kan je niet in de woning blijven wonen.