Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woon je in een gebouw met koop- én huurwoningen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over onder andere het gezamenlijk onderhoud. WSN vertegenwoordigt als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering worden de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren (VvE)

Kan een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren gewijzigd worden?

Algemeen

Ja, dat kan.

Als je iets wilt wijzigen, heb je tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren nodig. Verder moet 70 procent van de huurders van je woongebouw het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijg je een nieuw exemplaar.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Hierin staan:

  • afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw;
  • normen over gedrag van bewoners en overlast;
  • het melden van storingen.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op voor de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed. Hierna moeten alle huurders en kopers zich hier aan houden. 
Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Is er een verschil tussen een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren en jullie Algemene Huurvoorwaarden?

Algemeen

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement van de VvE gaan voor op onze Algemene Huurvoorwaarden.

Ik woon in een woongebouw met kopers, daar is een Vereniging van Eigenaren (VvE). Wat is dat?

Algemeen

Iedere eigenaar van een appartement is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers). Ook beheert de VvE de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw. 

De appartementen in het woongebouw waar jij woont, zijn dus van verschillende eigenaren. WSN is eigenaar van een aantal huurwoningen.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Je kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van je woongebouw of aan ons. Wij bekijken of je suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval?
Dan brengen wij het in bij vergadering van de Vereniging van Eigenaren. Afhankelijk daarvan volgt er een besluit om je suggestie uit te voeren.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties.

Alle eigenaren in de VvE betalen samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Het onderhoud kan uitbesteed worden aan een professionele beheerder.

De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal een keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen.
Wij zijn, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Wij kunnen ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.