Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woon je in een gebouw met koop- én huurwoningen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over onder andere het gezamenlijk onderhoud. WSN vertegenwoordigt als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering worden de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren (VvE)

Kan een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren gewijzigd worden?

Algemeen

Ja, dat kan.

Als je iets wilt wijzigen, heb je tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren nodig. Verder moet 70 procent van de huurders van je woongebouw het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijg je een nieuw exemplaar.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op voor de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed.
Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden.
Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Is er een verschil tussen een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren en jullie Algemene Huurvoorwaarden?

Algemeen

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement van de VvE gaan voor op de regels van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Ik woon in een woongebouw met kopers, daar is een Vereniging van Eigenaren (VvE) Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.
De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) en beheert de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw. 
De appartementen in het woongebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren.
Er zijn kopers en wij zijn eigenaar van een aantal huurwoningen.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons.

Wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval?
Dan brengt een van ons het voorstel in bij de Vereniging van Eigenaren-vergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren.
Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren.
In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw.
Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap. Of u wilt graag zonwering of zonnepanelen op het dak?
Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties.
In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties.
Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.
De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal een keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen.
Wij zijn, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Wij kunnen ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.