Huurverhoging

Jaarlijks in april krijg je van ons de huurverhogingsbrief. Daarin staat hoeveel je huur stijgt vanaf 1 juli van dat jaar.
Lees ons nieuwsbericht: Geen jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2021


Heb je door de coronacrisis problemen om de huur te betalen? 

Werk je bijvoorbeeld als zzp’er en heb je nu geen inkomen of ontvang je geen salaris vanwege een nul-urencontract en heb je hierdoor problemen om de huur te betalen? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we een oplossing. 

Veel gevraagd over Huurverhoging

Hoe weet ik of ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning huur?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of je een sociale huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan huur je een sociale huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan is je woning een geliberaliseerde / vrije-sector woning.

Op Rijksoverheid.nl kun je aan de hand van de aanvangshuurprijs (huur bij start van je hoorcontract) zien of je een sociale huurwoning of vrije sector woning bewoont.

Ik huur een vrije sector huurwoning (huurprijs boven de € 752,33). Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

In het geval van een vrije sector woning kun alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Gebruik hiervoor het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging 2020. Dit formulier moet vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn. Wij beoordelen of je bezwaar terecht is en de huurprijs alsnog wordt aangepast. Als wij het niet eens zijn met je bezwaar, informeren wij je over de mogelijke vervolgstappen. Vóór 1 mei en na 1 juli kun je geen bezwaar maken. 

Huur je een vrije sector woning, dan kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, je kunt gewoon in je woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor je huidige woonsituatie. Als je wilt verhuizen gelden de inkomensregels wel.

Wat is het woningswaarderingsstelsel?

Iedere woning heeft woningwaarderingspunten, deze punten bepalen de maximale huurprijs van je woning. De huurprijs komt nooit boven die prijs uit. Sterker nog, bij WSN ligt deze lager.

In de laatste huurverhogingsbrief vind je het actuele aantal woningwaarderingspunten van jouw woning. Op de website huurprijs en puntentelling van de rijksoverheid vind je meer informatie.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar vóór 1 mei ontvang je de huurverhogingsbrief. In deze brief lees je of jouw huur omhoog gaat, met welk percentage en het nieuwe huurbedrag.

Ik ontvang mijn huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Ik ga per 1 juli meer huur betalen. Hoe pas ik de huurtoeslag aan?

Wij geven de nieuwe huurprijzen per 1 juli van elk jaar door aan de Belastingdienst. Verandert je huur op een ander moment dan moet je dit zelf doorgeven via website van de Belastingdienst Toeslagen.

Krijg ik nog huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de sociale huurgrens (€ 752,33) stijgt?

Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens.

In sommige gevallen is het mogelijk om huurverlaging aan te vragen. Bekijk hier de mogelijkheden. 

Vorig jaar kreeg ik geen huurverhoging. In de brief stond “U betaalt de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor uw woning willen vragen.” Waarom krijg ik nu wel huurverhoging?

Jaarlijks bekijken wij welke huurprijs bij de woningen passen. “Op dit moment” betekent niet, dat u nooit meer een  huurverhoging zou krijgen. Met andere woorden het ene jaar kan dit voordeliger uitpakken dan het andere jaar. Wij doen er alles aan om de huur zo laag mogelijk te houden.

Ik heb klachten over de technische staat van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

Nee, je kunt de huurverhoging niet weigeren. Ook bezwaar maken vanwege ernstige onderhoudsgebreken is niet mogelijk.

Als je klachten hebt vanwege ernstige onderhoudsgebreken, dan kun je het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie een zaak behandelt, moet je het gebrek eerst bij ons melden. Dit kan door contact met ons op te nemen of een reparatieverzoek in te dienen.

Wij moeten het gebrek binnen 6 weken verhelpen. Gebeurt dit niet, dan kun je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat je gelijk hebt, kan zij besluiten jouw huur te verlagen.

Kosten
Aan het doorlopen van de procedure zijn kosten verbonden. De zogenaamde legeskosten. Je betaalt een bedrag van € 25,00. Woningstichting Nijkerk betaalt ook legeskosten. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde legeskosten terug.

Waarom hebben niet alle huurders huurverhoging gekregen?

Huurders die geen huurverhoging krijgen, betalen nu al een huurprijs, waarvan wij vinden dat dit de huurprijs is die we maximaal voor hun woning willen vragen.

Waarom hebben sommige huurders een lagere huurverhoging gekregen?

Dit komt omdat er huurders zijn die met deze huurverhoging het plafond bereiken van de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor hun woning willen vragen.

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Dat kan. Je kunt elk jaar tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor het formulier Bezwaarschrijft Huurverhoging 2020. Vóór 1 mei en ná 1 juli kun je geen bezwaar maken. 

Omdat WSN niemand een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gegeven en de huurverhoging lager is dan de wettelijk toegestane 5,1%, heeft bezwaar maken waarschijnlijk geen zin.


Wat is de Wet eenmalige huurverlaging?

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet regelt dat huurders van een sociale huurwoning met een huurprijs tussen € 633,25 en € 752,33 en daarnaast een relatief laag inkomen, in 2021 voor één keer een huurverlaging krijgen. In de Tabel eenmalige huurverlaging 2021 zie je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Jaarlijks op 1 juli verhogen wij de huur. Dat is volgens de regels van de overheid. In 2021 voeren wij geen huurverhoging door vanwege het besluit van de minister. 

Met hoeveel procent wordt de huur verhoogd in 2021?

Goed nieuws voor alle huurders bij WSN! In 2021 voeren wij geen jaarlijkse huurverhoging door.

Elk jaar op 1 juli is er de jaarlijkse huurverhoging. Over deze jaarlijkse huurverhoging ontvang je altijd vóór 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. Op 17 februari 2021 heeft de minister besloten dat de huren voor alle sociale huurwoningen op 1 juli 2021 niet worden verhoogd. Deze huurbevriezing geldt ook voor alle onzelfstandige woningen en kamers. Daarnaast heeft WSN besloten ook geen huurverhoging door te voeren voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen. Het besluit van de minister betekent dat je per 1 juli 2021 geen huuraanpassing krijgt.