Huurverhoging

Jaarlijks in april krijg je van ons de huurverhogingsbrief. Daarin staat hoeveel je huur stijgt vanaf 1 juli van dat jaar.


Heb je door de coronacrisis problemen om de huur te betalen? 

Werk je bijvoorbeeld als zzp’er en heb je nu geen inkomen of ontvang je geen salaris vanwege een nul-urencontract en heb je hierdoor problemen om de huur te betalen? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we een oplossing. 

Veel gevraagd over Huurverhoging

Met hoeveel procent wordt de huur verhoogd in 2020?

Per 1 juli 2020 gaat de huur voor alle huurders van een sociale huurwoning van WSN met maximaal 2,6% omhoog. Wat jouw huurverhoging is staat in de huurverhogingsbrief. Deze ontvang je vóór 1 mei van ons. 

Krijg je een huurverhoging lager dan 2,6%? Dan komt dit doordat:

  • de huurprijs anders hoger wordt dan hetgeen wij maximaal voor de woning willen vragen;
  • de huurprijs anders hoger wordt dan hetgeen wij maximaal voor de woning mogen vragen op basis van de woningwaarderingspunten.

De huurverhoging voor geliberaliseerde (vrije sector) woningen, garages, bergingen en parkeerplaatsen is maximaal 3,6%

Waarom verhoogt WSN in deze tijden de huur?

Juist in deze tijden wordt duidelijk hoe belangrijk het is om een goed dak boven je hoofd te hebben. WSN biedt haar huurders een goed dak boven het hoofd, maar wil ook blijven bouwen voor woningzoekenden, zeker in deze wooncrisis. Bestaande woningen willen we ook blijven onderhouden en verduurzamen. Daar hebben we ook de gelden van de huurverhoging voor nodig.

Hoe gaat WSN om met de huurverhoging?
WSN heeft besloten om de huur in 2020 te verhogen met 2,6%. Hierbij sluiten we aan bij het Sociaal Huurakkoord wat is gesloten door Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) en de Woonbond. Dit betekent dat wij een inflatie volgende huurverhoging vragen voor de sociale huurwoningen. Het merendeel van onze huurders (82%) die een reguliere huurwoning huurt, krijgt een lagere huurverhoging. Gemiddeld komen we uit op 2,16%. Dit betekent dat we in veel gevallen onder de maximale huurverhoging blijven. De lonen en uitkeringen stijgen mee met de inflatie. De koopkracht gaat door de huuraanpassing niet achteruit. Voor huurders die het echt niet kunnen betalen is een huurbevriezing of huurverlaging mogelijk. 

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Jaarlijks op 1 juli verhogen wij de huur. Dat is volgens de regels van de overheid.

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Dat kan. Je kunt elk jaar tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor het formulier Bezwaarschrijft Huurverhoging 2020. Vóór 1 mei en ná 1 juli kun je geen bezwaar maken. 

Omdat WSN niemand een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gegeven en de huurverhoging lager is dan wat de wettelijk toegestane 5,1%, heeft bezwaar maken waarschijnlijk geen zin.


Waarom hebben sommige huurders een lagere huurverhoging gekregen?

Dit komt omdat er huurders zijn die met deze huurverhoging het plafond bereiken van de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor hun woning willen vragen.

Waarom hebben niet alle huurders huurverhoging gekregen?

Huurders die geen huurverhoging krijgen, betalen nu al een huurprijs, waarvan wij vinden dat dit de huurprijs is die we maximaal voor hun woning willen vragen.

Ik heb klachten over de technische staat van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

Nee, je kunt de huurverhoging niet weigeren. Ook bezwaar maken vanwege ernstige onderhoudsgebreken is niet mogelijk.

Als je klachten hebt vanwege ernstige onderhoudsgebreken, dan kun je het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie een zaak behandelt, moet je het gebrek eerst bij ons melden. Dit kan door contact met ons op te nemen of een reparatieverzoek in te dienen.

Wij moeten het gebrek binnen 6 weken verhelpen. Gebeurt dit niet, dan kun je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de Huurcommissie vindt dat je gelijk hebt, kan zij besluiten jouw huur te verlagen.

Kosten
Aan het doorlopen van de procedure zijn kosten verbonden. De zogenaamde legeskosten. Je betaalt een bedrag van € 25,00. Woningstichting Nijkerk betaalt ook legeskosten. Wie gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijgt de betaalde legeskosten terug.

Vorig jaar kreeg ik geen huurverhoging. In de brief stond “U betaalt de huurprijs die wij op dit moment maximaal voor uw woning willen vragen.” Waarom krijg ik nu wel huurverhoging?

Jaarlijks bekijken wij welke huurprijs bij de woningen passen. “Op dit moment” betekent niet, dat u nooit meer een  huurverhoging zou krijgen. Met andere woorden het ene jaar kan dit voordeliger uitpakken dan het andere jaar. Wij doen er alles aan om de huur zo laag mogelijk te houden.

Krijg ik nog huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de sociale huurgrens (€ 752,33) stijgt?

Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens.

In sommige gevallen is het mogelijk om huurverlaging aan te vragen. Bekijk hier de mogelijkheden. 

Ik ontvang mijn huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst. Ik ga per 1 juli meer huur betalen. Hoe pas ik de huurtoeslag aan?

Wij geven de nieuwe huurprijzen per 1 juli van elk jaar door aan de Belastingdienst. Verandert je huur op een ander moment dan moet je dit zelf doorgeven via website van de Belastingdienst Toeslagen.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar vóór 1 mei ontvang je de huurverhogingsbrief. In deze brief lees je of jouw huur omhoog gaat, met welk percentage en het nieuwe huurbedrag.

Wat is het woningswaarderingsstelsel?

Iedere woning heeft woningwaarderingspunten, deze punten bepalen de maximale huurprijs van je woning. De huurprijs komt nooit boven die prijs uit. Sterker nog, bij WSN ligt deze lager.

In de laatste huurverhogingsbrief vind je het actuele aantal woningwaarderingspunten van jouw woning. Op de website huurprijs en puntentelling van de rijksoverheid vind je meer informatie.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, je kunt gewoon in je woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor je huidige woonsituatie. Als je wilt verhuizen gelden de inkomensregels wel.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Gebruik hiervoor het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging 2020. Dit formulier moet vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn. Wij beoordelen of je bezwaar terecht is en de huurprijs alsnog wordt aangepast. Als wij het niet eens zijn met je bezwaar, informeren wij je over de mogelijke vervolgstappen. Vóór 1 mei en na 1 juli kun je geen bezwaar maken. 

Huur je een vrije sector woning, dan kun je alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Ik huur een vrije sector huurwoning (huurprijs boven de € 752,33). Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

In het geval van een vrije sector woning kun alleen bezwaar maken via de kantonrechter.

Hoe weet ik of ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning huur?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of je een sociale huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan huur je een sociale huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan is je woning een geliberaliseerde / vrije-sector woning.

Op Rijksoverheid.nl kun je aan de hand van de aanvangshuurprijs (huur bij start van je hoorcontract) zien of je een sociale huurwoning of vrije sector woning bewoont.