Erfafscheiding

Het is gebruikelijk om tussen jou en je buren een erfafscheiding te plaatsen. Dit kan een haag zijn of bijvoorbeeld een schutting of een hekwerk. Neem altijd eerst contact op met je buren voordat je iets plaatst of verandert.

Veel gevraagd over Erfafscheiding

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Algemeen

Het ligt er aan waar de erfafscheiding staat. Staat je schutting op de erfgrens? Dan kun je niets veranderen zonder overleg met je buren.

Mag ik mijn buxus verwijderen, want hij zit vol buxusmot?

Algemeen

De gemeente Nijkerk heeft de buxus verplichting in onze koopcontracten opgenomen. Om deze reden staat de verplichting ook in jouw huurcontract. De Gemeente Nijkerk is hierin leidend. In verband met de buxusmot hebben wij gevraagd om een schriftelijke reactie, deze vind je hieronder:

"De gemeente Nijkerk heeft er in haar kwaliteitsplan voor de nieuwbouwwijk De Vlinderbuurt voor gekozen om aan de voorzijde van de woningen tegen de straat aan buxus voor te schrijven. Om zo een snel en groen aanzien te krijgen in de wijk. Inmiddels zijn we zo'n 8 jaar verder en heeft de buxusmot zich over Nederland verspreid. Deze vlinder en dan met name de rupsen van deze vlinder eten de buxus helemaal kaal. Bestrijden vergt veel tijd en energie, gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen heeft grote gevolgen voor de vogels die eten van deze rupsen. Advies is in veel gevallen rooien van de buxus en iets nieuws aanplanten.

De gemeente Nijkerk adviseert om de buxus te vervangen door de Ilex crenata (lijkt veel op de buxus) of door andere struiken die geschikt zijn voor een lage afscheiding. Hierbij valt te denken aan Lavendela angustifolia, Lonicera nitida, Ligustrum vulgare of andere laag te houden soorten."