Woning bezichtigen en accepteren

Als je eerste kandidaat bent voor een woning, krijg je een voorlopige aanbieding van DAK regio Eemvallei. Voordat de woning definitief aan je kan worden toegewezen, vindt er een bezichtiging plaats en controleren we onder andere je inkomensgegevens.  

Veel gevraagd over Woning bezichtigen en accepteren

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen van DAK regio Eemvallei. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

 • Eerst moet je DAK regio Eemvallei laten weten of je nog belangstelling hebt voor de woning. Dit doe je door de mail binnen 24 uur te beantwoorden. Reageer je niet op tijd, dan kom je niet meer in aanmerking voor de woning.
 • Vervolgens krijg je de mogelijkheid de woning te bezichtigen.
 • Ben je na de bezichtiging nog steeds enthousiast, dan krijg je weer een e-mail van DAK regio Eemvallei. Zij vragen je om de woning te accepteren.
 • Nadat je de woning hebt geaccepteerd, krijg je van WSN het verzoek om binnen 3 dagen gegevens en documenten aan te leveren. 
 • Na het controleren van deze gegevens wordt de woning defintief toegewezen of afgewezen. Bij een afwijzing gaan wij door naar de volgende kandidaat. 

Aan te leveren documenten van jezelf en eventueel je partner:

 • Een Inkomensverklaring 2023. Of de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023, huurtoeslag 2023, zorgtoeslag 2023 of kinderopvangtoeslag 2023.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een recent 'Uittreksel Basis Registratie Personen' met daarop de datum van vestiging in de gemeente waar je nu woont en de namen van iedereen die op het adres staat ingeschreven (op te vragen bij de gemeente, uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden).
 • Verhuurdersverklaring van je huidige verhuurder (indien van toepassing).

Als je nIet op tijd reageert of onjuiste of onvolledige gegevens inlevert, gaat de woning naar de volgende kandidaat. 

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via (033) 247 74 00. Wij kijken dan of er een mogelijkheid is om je uitstel te geven. Zorg wel dat je alvast je inkomensverklaring 2023 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting, huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2023 opgevraagd hebt.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen?

Algemeen

Als je een voorlopige aanbieding hebt gekregen, dan lever je bij ons je inkomensverklaring 2023 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting, huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2023 in. Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning. Zorg ook dat je inkomensgegevens die je in DAK regio Eemvallei hebt ingevuld, altijd kloppen. Zo krijg je alleen de woningen te zien die passen bij jouw inkomen. 

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe
Je inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of je in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.

Ik ben hoog geëindigd voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Na de sluitingsdatum ontvangt de eerste kandidaat een e-mail. Weigert de kandidaat de woning of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld door onjuist inkomen, bij huurachterstand of overlast)? Dan ontvangt de volgende kandidaat een e-mail.

Ik heb een woning toegewezen gekregen, maar nu wil ik de woning toch niet accepteren. Wat nu?

Algemeen

Er zijn 2 situaties mogelijk:

 1. De huurovereenkomst is nog niet ondertekend. Je kunt dan de woning nog afzeggen. Neem contact met ons op. Wij gaan dan op zoek naar een nieuwe huurder. Je houdt je inschrijfduur.
 2. De huurovereenkomst is al door jou ondertekend. Dan gelden helaas de regels voor een huuropzegging en verlies je een deel (25%) van je inschrijfduur. Om de rest van je inschrijfduur (75%) te houden, moet je je wel binnen een jaar weer inschrijven bij DAK regio Eemvallei. Weet je zeker dat je de woning niet wilt gaan huren? Ga dan naar Huur opzeggen.

Mag ik een woning weigeren?

Algemeen

Ja, je mag de aangeboden woning weigeren. Je krijgt een mail waarin gevraagd wordt of je nog belangstelling voor de woning hebt. Reageer in je eigen account bij DAK regio Eemvallei dat je geen belangstelling hebt voor deze woning. Reageer alleen op woningen waar je ook echt zou willen wonen.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Algemeen

Het kan voorkomen dat je voor meerdere woningen op nummer 1 staat. Je moet dan een keuze maken.