Prestatieafspraken voor 2023 en 2024

WSN, de Alliantie, HuurdersOrganisatie Nijkerk (HON), HuurdersBelangenVereniging de Alliantie (HBVA) en Gemeente Nijkerk hebben opnieuw prestatieafspraken gemaakt voor de komende twee jaar. Zo zullen in 2023 en 2024 bijna 90 sociale huurwoningen worden opgeleverd. Verder zoeken zij naar mogelijkheden om energiearmoede te verminderen. Ook wordt er gewerkt aan een Woonzorgvisie. Het is slechts een greep uit het pakket aan afspraken. Op 9 februari 2023 werd het document officieel ondertekend.

Michiel van Baarsen, directeur-bestuurder van WSN, is tevreden over de afspraken. “De prestatieafspraken zijn een mooie weerspiegeling van wat we gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Zo slaan we de handen ineen om het verduurzamen van de huurwoningen te versnellen.”, zo stelt Van Baarsen.

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie, regio Amersfoort: “De prestatieafspraken zijn gemaakt omdat we ons samen inzetten voor de opgave voor het prettig wonen in de gemeente Nijkerk. We vinden het belangrijk dat we de beschikbaarheid van het woningaanbod vergroten, onze woningen verder verduurzamen en verbeteren en om ervoor te zorgen dat de woonlasten voor onze bewoners betaalbaar blijven”.

Ron Weil, voorzitter van de HON: “Hoewel de gemeente Nijkerk met 23% aan sociale huurwoningen nog steeds lager zit dan het landelijk gemiddelde van 28% én de eigen ambitie van 35%, begrijpen wij dat er de komende jaren niet meer dan 88 nieuwe sociale huurwoningen kunnen worden opgeleverd,” aldus Ron Weil, voorzitter van de HON mede namens de andere huurdersorganisatie HBVA. “Het zijn er nog lang niet genoeg voor alle mensen die al jaren wachten op een woning, maar gezien de complexe huidige situatie is het waarschijnlijk een realistisch aantal. Ja, we zijn erg kritisch, maar dat is ook onze rol als huurdersorganisaties.”

Esther Heutink-Wenderich, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening: “Ik ben blij met deze afspraken. Mooi dat alle partijen tekenen en dat we gezamenlijk de komende twee jaar de schouders eronder zetten. We willen Nijkerk een aantrekkelijke gemeente laten zijn voor alle doelgroepen, waar we samen aan bouwen en waar iedereen een thuis vindt.”

Prestatieafspraken
Elk jaar overleggen de woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente met elkaar over prestatieafspraken. Elke partij levert een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Basis voor de afspraken is de ‘Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+’.

Op de foto van links naar rechts:
Regiodirecteur Joan van der Burgt (de Alliantie), wethouder Esther Heutink-Wenderich (gemeente Nijkerk),
Michiel van Baarsen (WSN), Ron Weil (HON).