Start met pilot Vriendenhuis: deel een woning met vrienden

De woningnood is groot, ook in de gemeente Nijkerk. Om dit aan te pakken, heeft WSN een voorstel gedaan voor een zogeheten ‘Vriendenhuis’. Dit sluit aan bij de Woonvisie 2020+. Hierin is aangegeven dat de gemeente andere en flexibele woonvormen wil ondersteunen.

Een Vriendenhuis is een (eengezins)woning waarin een vriendengroep van 3 tot 4 jongeren in de leeftijd van 18 t/m 27 jaar samenwonen. Iedere jongere heeft een eigen slaapkamer. De woonkamer, keuken, badkamer en eventuele buitenruimte worden gedeeld.

Meer mogelijkheden voor jongeren
Jongeren en/of starters kunnen lastig geschikte woonruimte vinden; ze zijn in de gemeente Nijkerk de grootste groep actief woningzoekenden. De gemeente Nijkerk wil jongeren meer mogelijkheden bieden op de woningmarkt. Saskia Waciuri, manager Wonen van WSN: “Naast het bouwen van woningen kijken wij ook naar nieuwe woonvormen binnen bestaande bouw”. “Wij zijn ontzettend blij met deze Pilot Vriendenhuis. Samen met WSN onderzoeken we wat er past in de gemeente Nijkerk”, vult wethouder Esther Heutink-Wenderich aan.

Bijdragen aan een fijne woonomgeving
Een vriendengroep moet bij het aanmelden onder andere vertellen hoe zij ervoor zorgen dat ze een fijne ‘buur’ zijn voor de omgeving. Bij het kiezen van een vriendengroep wordt dit meegenomen. Verder krijgen de huurders eerst een tijdelijk huurcontract voor één jaar. Na zes maanden en na een jaar is er een gesprek met een woonconsulent van WSN. Bij ‘goede bewoning’ wordt er naar gestreefd dit huurcontract om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Deze maatregelen helpen de vriendengroep om een goede buur te zijn. Zo dragen zij ook bij aan een fijne woonomgeving voor iedereen.

Pilot duurt een jaar
De Pilot Vriendenhuis, het gezamenlijke project van WSN en de gemeente Nijkerk, start naar verwachting binnen een half jaar. Er komen twee of drie Vriendenhuizen. De vriendenhuizen komen zoveel mogelijk in verschillende wijken in de gemeente Nijkerk. De uiteindelijke locatie wordt bepaald door het vrijkomen van geschikte woningen. Een jaar na de start is er een evaluatie. Er wordt dan gekeken of het project aansluit bij de wensen van de jongeren, WSN en de gemeente. Geïnteresseerden kunnen WoningnetEemvallei.nl en WSN.nl in de gaten houden. De vriendenhuizen  worden hier straks geadverteerd.