Jaarverslag WSN

Jaarlijks legt Woningstichting Nijkerk verantwoording af over haar prestaties. Dit doen we met een jaarverslag en jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Veel gevraagd over Jaarverslag WSN

Waar vind ik het ondernemingsplan van WSN?

Algemeen

Lees hier ons ondernemingsplan.

Wat is Inceptivize?

Algemeen

Inceptivize is het onderzoeksbureau dat voor WSN klanttevredenheidsonderzoek doet onder huurders en woningzoekenden. Zij sturen hiervoor een e-mail met een link naar een korte vragenlijst.