Collega woningcorporaties

Woningcorporaties regio Eemvallei
De gemeenten Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg vormen samen de regio Eemvallei. In de Regio Eemvallei zijn sociale huurwoningen schaars. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. De huurwoningen bieden we aan op WoningnetEemvallei. Hiervoor werken wij samen met:

Aedes, vereniging van woningcorporaties
Daarnaast is Woningstichting Nijkerk lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Aedes is de werkgeversorganisatie en behartigt de belangen van woningcorporaties.