Gemeente Nijkerk

WSN werkt nauw samen met de gemeente Nijkerk aan prettig en veilig wonen. Ook hebben wij met de gemeente op papier gezet welke regels er gelden bij de verdeling en toewijzing van de huurwoningen. Deze Woningtoewijzingsregels kunt u opvragen bij de gemeente.

Samen met HuurdersOrganisatie Nijkerk en de gemeente, maakt WSN elk jaar Prestatieafspraken. Doel van de afspraken is dat er in de gemeente Nijkerk nu en in de toekomst voldoende betaalbare, duurzame en kwalitatief goede sociale huurwoningen zijn voor diverse groepen mensen die voor een woning afhankelijk zijn van woningcorporaties. De afspraken gaan onder meer over de slaagkansen voor een sociale huurwoning, de betaalbaarheid en energiezuinigheid van de woningen en nieuwbouw.