Zorg en welzijn

Wij staan dicht bij onze huurders. Daardoor kunnen we problemen snel signaleren en oplossen. Dat doen samen met verschillende instellingen. Door onze krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, kunnen we in de gemeente Nijkerk echt wat betekenen voor de lokale samenleving.

Zorg

Mensen met een beperking of zorgindicatie moeten gewoon in de wijk kunnen wonen en werken. Wij zorgen voor een geschikte woning. Een zorginstelling levert de ondersteuning of zorg. Onze zorgpartners zijn Amaris Zorggroep, Beweging 3.0, Careander, Interakt Contour, JP Van den Bent stichting, Philadelphia, 's Heeren Loo en Stichting De Voorde.

Welzijn

Verbeteren van het woon- en leefklimaat kunnen we niet alleen. Wij pakken onze rol als verbinder en brengen bewoners en welzijnsorganisaties die werkzaam zijn in de wijk met elkaar in contact. Ook werken we samen in het begeleiden van kwetsbare mensen. Onze welzijnpartners zijn onder andere: