(On)tevreden?!

WSN doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je met plezier in je huis en in jouw woonomgeving woont. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als dat zo is, dan willen we dat graag horen. Zo verbeteren we samen onze dienstverlening.

Eerst even dit:

Gaat je klacht over onze dienstverlening? Volg dan onze klachtenprocedure:

  1. Neem contact op met de desbetreffende medewerker van WSN. Dit kan via (033) 247 74 00.
  2. Heb je niet het idee dat jullie er samen uitkomen? Maak dan een klachtenmelding.

We bespreken de melding op de betrokken afdeling(en). Binnen 14 dagen nemen we contact met je op om samen te zoeken naar een mogelijke oplossing.

Voel je je nog steeds niet geholpen? 
Ben je niet tevreden met het antwoord van WSN op je klacht? Klop dan aan bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied (klachten over onze dienstverlening) of de Huurcommissie (klachten over huurprijzen of onderhoud). Wij wijzen je er wel op, dat de commissies geen geschillen behandelen die niet eerst bij WSN zijn gemeld. Wij hebben immers dan niet de kans gekregen om het probleem of klacht in goed overleg op te lossen. 

Heb je een compliment? Laat het dan ook weten. Neem contact met ons op.

Veel gevraagd over (On)tevreden?!

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Waar kan ik terecht?

Algemeen

  1. Neem contact op met de desbetreffende medewerker van WSN. Dit kan via (033) 247 74 00.
  2. Heb je niet het idee dat jullie er samen uitkomen? Maak dan een klachtenmelding.
  3. Ben je niet tevreden met het antwoord van WSN op je klacht? Ga dan naar de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied (bij klachten over onze dienstverlening) of de Huurcommissie (bij klachten over huurprijzen of onderhoud).

Let op: een klacht moet je altijd eerst bij WSN melden. Anders worden ze niet door de commissies behandeld. WSN moet natuurlijk ook de kans krijgen om het probleem of klacht op te kunnen lossen.

Welke klachten neemt WSN niet in behandeling?

Algemeen

Als er iets stuk is aan je woning. Je kunt daarvoor een reparatieafspraak inplannen.

Klachten over de woonruimteverdeling van Woningnet Eemvallei. Deze worden behandeld door de klachtencommissie van Woningnet zelf.

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop je officiële klacht door WSN is afgehandeld. Of met de voorgestelde oplossing. Dan kun je terecht bij:

  1. Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied: bij het niet nakomen van gemaakte afspraken, onvoldoende informatie verstrekking, geen tijdige actie of slechte dienstverlening. 
  2. Huurcommissie: met klachten over huurverhoging, huurverlaging, onderhoud of renovatie, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en energieprestatievergoedingen. 

Wat zijn de contactgegevens van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied?

Algemeen

Op www.gcvalleigebied.nl vind je de contactgegevens.

Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Op www.gcvalleigebied.nl vind je meer informatie over het indienen en afhandelen van een klacht door de geschillencommissie.