2. Betaalbaar en duurzaam wonen

Onze droom:
"Iedereen is zijn woonlasten de baas. Er is voldoende woningaanbod in het sociale en middeldure huursegment, waarbij huurders de woonlasten hebben die bij hen passen. We blijven volop inzetten op verduurzaming, wat een positief effect heeft op de woonlasten van onze huurders en het klimaat.”

Onze ambities: 

  • In 2050 zijn onze woningen energieneutraal. We blijven koploper in duurzaamheid.
  • We verduurzamen 500 woningen toekomstbestendig (volgens “De Standaard”).
  • Eind 2027 hebben we (nagenoeg) geen E, F en G labels meer.
  • We doen samen met partners en huurders pilots op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en/of natuurinclusief bouwen.
  • We stimuleren groene en goed onderhouden tuinen.
  • Onze huurvoorraad met een huur tot € 575,03 (prijspeil 1 januari 2023) blijft tot en met 2027 minimaal constant.

Meer over Betaalbaar en duurzaam wonen

Meer uit ons koersplan