3. Betrokken gemeenschappen in fijne buurten

Onze droom:
"Bewoners wonen in fijne buurten. Ze kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Als er wat is lossen ze het samen op. WSN ondersteunt en is dichtbij
.”

Onze ambities: 

  • De veerkracht (zelfredzaamheid) van onze buurten blijft op peil. We monitoren of we onze doelen halen met inzet van de Leefbaarheidsthermometer en Veerkrachtmeting.
  • Met actief sociaal beheer ondersteunen we onze huurders zodat zij zelf in actie komen bij ongewenste situaties.
  • Bij nieuwbouw en in de bestaande voorraad benutten we kansen om ontmoetingsplekken te realiseren.
  • We gaan op verschillende manieren in gesprek met huurders, zoals bijvoorbeeld in een huurderspanel.

Meer over Betrokken gemeenschappen in fijne buurten

Meer uit ons koersplan